Servicii oferite

Bucur Grigorescu Ilie oferă servicii integrate de contabilitate, audit, consultanță fiscală, juridice și resurse umane. Prin intermediul acestora vă putem ajuta să mențineți încrederea investitorilor, să gestionați riscul în beneficiul dumneavoastră precum și să vă desfășurați activitatea într-un mediu dinamic și concurențial

Contabilitate

Experiența în colaborarea cu clienții noștri ne-a condus către construirea unor pachete de servicii combinate, astfel încât să putem răspunde cât mai bine nevoilor reale:

Ținerea completă a contabilității, a evidențelor fiscale și salariale și întocmirea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale

 • întreaga activitate contabilă și fiscală este gestionată de echipa noastră.

Întocmirea balanțelor contabile lunare, a situațiilor financiare anuale și a declarațiilor fiscale

 • clientul gestionează activitatea de contabilitate primară și de introducere a datelor primare în evidențele contabile, iar echipa noastră efectuează închiderile contabile periodice, întocmește balanțele lunare și declarațiile fiscale, întocmește situațiile financiare anuale.

Verificarea periodică a contabilității, a raportărilor contabile obligatorii, a evidențelor fiscale și a declarațiilor fiscale

 • clientul gestionează în întregime activitatea de contabilitate și evidență fiscală, iar echipa noastră verifică periodic contabilitatea și evidențele fiscale, asigură periodic consultanță și training compartimentului contabil al clientului și asistență pe durata controalelor fiscale.

Consultanță fiscală

Serviciile noastre includ:

Optimizare fiscală

 • Soluțiile de optimizare fiscală pe care le furnizăm sunt personalizate și adaptate la situația concretă cu care se confruntă fiecare client, putând duce în anumite cazuri la reduceri substanțiale ale costurilor fiscale.

Prețuri de transfer

 • Revizuirea tranzacțiilor intra-grup în care compania este implicată în vederea identificării principalelor arii de risc legate de prețuri de transfer
 • Revizuirea documentației existente la nivel de grup și pregătirea dosarului de prețuri de transfer în conformitate cu prevederile legislației locale
 • Realizarea de studii de comparabilitate pentru toate tipurile de tranzacții cu părți afiliate
 • Elaborarea și implementarea de politici de prețuri de transfer
 • Asistență în planificarea și/sau restructurarea tranzacțiilor intra-grup curente

Audit

 • Rolul nostru este acela de a spori încrederea utilizatorului în informația contabilă, asigurandu-ne că situațiile financiare prezintă fidel situația patrimoniului și rezultatele obținute de clienții noștri.
 • Abordăm auditul fiecărei companii urmărind o înțelegere cât mai deplină și cuprinzătoare a afacerii pe care se bazează, a industriei în care operează precum și a celor mai recente standarde de reglementare. Ținem cont de riscurile cu care se confruntă fiecare companie, de modul în care managementul controlează aceste riscuri precum și de gradul de transparență al sistemului de raportare al companiei către acționari și ceilalți parteneri de afaceri.

Audit financiar în sistem românesc și internațional

 • Activitatea noastră de audit se desfășoară în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România și/sau standardele internaționale de audit (IFRS, US GAAP).

Transpunerea situațiilor financiare

 • Majoritatea clienților noștri internaționali găsește util să-și transpună situațiile financiare din sistemul românesc într-un format familiar conform cu principiile contabile aplicate în țara de origine. Prin intermediul acestui serviciu, furnizăm clienților informații suplimentare și clarificări cu privire la conținutul situațiilor lor financiare.

Due diligence

 • Oferim servicii de investigații pentru achiziții și fuziuni, alte investigații financiare pe subiecte specifice.
 • Acordăm asistență în pregatirea planurilor de afaceri pentru dezvoltare sau reorganizare

Audit intern

 • În calitate de auditor intern sprijinim conducerea clientului în identificarea și evaluarea riscurilor semnificative, precum și în menținerea unui sistem de control adecvat.
 • Prin constatările și recomandările făcute constituim o linie de apărare efectivă împotriva fraudei, dar suntem interesați și de celelalte laturi ale afacerii: eficacitatea și eficiența operațiilor, raportarea financiară, conformitatea cu cerințele legale.
 • Ne propunem să asigurăm următoarele atribuții:

  • elaborăm Normele Metodologice specifice (Carta de Audit Intern, Manualul de Audit Intern)
  • elaborăm Proiectul planului anual de audit intern
  • întocmim dosarele de audit și documentele de lucru
  • întocmim ghidurile profesionale
  • efectuăm activitatea de audit intern
  • raportăm periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit
  • elaborăm raportul anual al activității de audit intern.

Resurse umane

Având în vedere schimbările legislative majore în domeniul muncii, este foarte important pentru orice companie să fie informată în ceea ce privește legislația în domeniu, evitând astfel desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, ce pot duce la urmări neplăcute precum: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, procese de lungă durată. Echipa noastră vine în sprijinul dumneavoastră cu următoarele pachete de servicii de resurse umane:

Servicii de administrare a personalului

 • Întocmirea și înregistrarea contractelor individuale de muncă și a oricăror alte acte adiționale/decizii de modificare/încetare a contractelor individuale de muncă
 • Organizarea și transmiterea REVISAL
 • Întocmirea adeverințelor solicitate de salariații societății
 • Întocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client
 • Suport legislativ pentru orice problemă aparută în domeniul relațiilor de muncă
 • Asistență pe durata controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Servicii de salarizare

 • Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de munca, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare, și altele
 • Calculul complet al salariului pe baza pontajelor lunare (concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, popriri) și întocmirea statului de plată și a fluturașilor
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare și anuale cu privire la salarii
 • Întocmirea cererilor de restituire a sumelor acordate cu titlu de concediu medical suportate din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate
 • Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului
 • Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial

Servicii de consultanță în domeniul resurselor umane

 • Asistență la negocierea, încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă
 • Asistență la întocmirea referatelor și a deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare
 • Consultanță privind evaluarea profesională periodică a personalului
 • Asistență la negocierea și întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și a Regulamentului de Ordine Interioară

Juridic

Servicii oferite:

 • Reprezentare în fața instanțelor civile sau penale
 • Reprezentare la ORC și pregătirea dosarelor
 • Reprezentare în fața Oficiului pentru Imigrari
 • Analiză, redactare și verificare contracte
 • Soluții pentru afacere
 • Asistență și reprezentare la inspecții fiscale, împreună cu departamentul de contabilitate
 • Asistență și reprezentare în faza urmăririi penale pentru infracțiuni economice (evaziune fiscală, spălare de bani, etc.)

Doriți să deveniți partenerul nostru?

Contact