Resurse umane

Având în vedere schimbările legislative majore în domeniul muncii, este foarte important pentru orice companie să fie informată în ceea ce privește legislația în domeniu, evitând astfel desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, ce pot duce la urmări neplăcute precum: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, procese de lungă durată. Echipa noastră vine în sprijinul dumneavoastră cu următoarele pachete de servicii de resurse umane:

Servicii de administrare a personalului

 • Întocmirea și înregistrarea contractelor individuale de muncă și a oricăror alte acte adiționale/decizii de modificare/încetare a contractelor individuale de muncă
 • Organizarea și transmiterea REVISAL
 • Întocmirea adeverințelor solicitate de salariații societății
 • Întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client
 • Suport legislativ pentru orice problemă aparută în domeniul relațiilor de muncă
 • Asistență pe durata controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Servicii de salarizare

 • Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare, și altele
 • Calculul complet al salariului pe baza pontajelor lunare (concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, popriri) și întocmirea statului de plată și a fluturașilor
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare și anuale cu privire la salarii
 • Întocmirea cererilor de restituire a sumelor acordate cu titlu de concediu medical suportate din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate
 • Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului
 • Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial

Servicii de consultanță în domeniul resurselor umane

 • Asistență la negocierea, încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă
 • Asistență la întocmirea referatelor și a deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare
 • Consultanță privind evaluarea profesională periodică a personalului
 • Asistență la negocierea și întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și a Regulamentului de Ordine Interioară

Doriți să deveniți partenerul nostru?

Contact