Contabilitate

Experiența în colaborarea cu clienții noștri ne-a condus către construirea unor pachete de servicii combinate, astfel încât să putem răspunde cât mai bine nevoilor reale:

Ținerea completă a contabilității, a evidențelor fiscale și salariale și întocmirea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale

  • întreaga activitate contabilă și fiscală este gestionată de echipa noastră.

Întocmirea balanțelor contabile lunare, a situațiilor financiare anuale și a declarațiilor fiscale

  • clientul gestionează activitatea de contabilitate primară și de introducere a datelor primare în evidențele contabile, iar echipa noastră efectuează închiderile contabile periodice, întocmește balanțele lunare și declarațiile fiscale, întocmește situațiile financiare anuale.

Verificarea periodică a contabilității, a raportărilor contabile obligatorii, a evidențelor fiscale și a declarațiilor fiscale

  • clientul gestionează în întregime activitatea de contabilitate și evidență fiscală, iar echipa noastră verifică periodic contabilitatea și evidențele fiscale, asigură periodic consultanță și training compartimentului contabil al clientului și asistență pe durata controalelor fiscale.

Doriți să deveniți partenerul nostru?

Contact