Audit

 • Rolul nostru este acela de a spori încrederea utilizatorului în informația contabilă, asigurandu-ne că situațiile financiare prezintă fidel situația patrimoniului și rezultatele obținute de clienții noștri.
 • Abordăm auditul fiecărei companii urmărind o înțelegere cât mai deplină și cuprinzătoare a afacerii pe care se bazează, a industriei în care operează precum și a celor mai recente standarde de reglementare. Ținem cont de riscurile cu care se confruntă fiecare companie, de modul în care managementul controlează aceste riscuri precum și de gradul de transparență al sistemului de raportare al companiei către acționari și ceilalți parteneri de afaceri.

Audit financiar în sistem românesc și internațional

 • Activitatea noastră de audit se desfășoară în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România și/sau standardele internaționale de audit (IFRS, US GAAP).

Transpunerea situațiilor financiare

 • Majoritatea clienților noștri internaționali găsește util să-și transpună situațiile financiare din sistemul românesc într-un format familiar conform cu principiile contabile aplicate în țara de origine. Prin intermediul acestui serviciu, furnizăm clienților informații suplimentare și clarificări cu privire la conținutul situațiilor lor financiare.

Due diligence

 • Oferim servicii de investigații pentru achiziții și fuziuni, alte investigații financiare pe subiecte specifice.
 • Acordăm asistență în pregătirea planurilor de afaceri pentru dezvoltare sau reorganizare

Audit intern

 • În calitate de auditor intern sprijinim conducerea clientului în identificarea și evaluarea riscurilor semnificative, precum și în menținerea unui sistem de control adecvat.
 • Prin constatările și recomandările făcute constituim o linie de apărare efectivă împotriva fraudei, dar suntem interesați și de celelalte laturi ale afacerii: eficacitatea și eficiența operațiilor, raportarea financiară, conformitatea cu cerințele legale.
 • Ne propunem să asigurăm următoarele atribuții:

  • elaborăm Normele Metodologice specifice (Carta de Audit Intern, Manualul de Audit Intern)
  • elaborăm Proiectul planului anual de audit intern
  • întocmim dosarele de audit și documentele de lucru
  • întocmim ghidurile profesionale
  • efectuăm activitatea de audit intern
  • raportăm periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit
  • elaborăm raportul anual al activității de audit intern.

Doriți să deveniți partenerul nostru?

Contact